Informacje

Ledea Sp. o.o. Z siedzibą w Białymstoku informuje, że lampa LED LEDEA a60, 12w, 1055lm, E27 oraz lampa LED LEDEA G45 5, 5W 470 lm E14 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 Sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energia oraz ich oznakowania, załącznika II rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r w sprawie wykonywania dyrektywy 2005/32/We Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego z uwagi na brak na wyrobach na opakowaniu i na stronie Internetowej ( w przypadku LED LEDEA a60, 12w , 1055lm, E27 informacji których znajomość i przestrzeganie SA warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania wyrobów oraz brak deklaracjach w zgodności dla ww. wyrobów wymaganych informacji . Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów nr DNR-2/235/2015 z dnia 29 października 2015r.

Nasi partnerzy
KLUS
Kanalux
Zamel
MPL
Facebook